ตลอดระยะเวลามากกว่า ๖๐ ปีบนเส้นทางของเสียงดนตรีในประเทศไทย ห้างดนตรีย่งเส็งเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เครื่องดนตรีหลากหลายชนิดที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก ทางร้านจึงมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งหน่วยงานราชการจนถึงศิลปินแห่งชาติ และ ศิลปินชื่อดังตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมากมาย
history
ห้างดนตรีย่งเส็งในปัจจุบันเป็นร้านขายเครื่องดนตรีสากลทุกชนิด โดยเมื่อครั้งเริ่มก่อตั้งร้านโดยคุณปู่ ร้านย่งเส็งเป็นร้านแรกๆที่รับซื้อและขายของเก่าในย่าน เวิ้งนาครเขษม ต่อมาเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๔๙๐ คุณพ่อ(คุณประสิทธิ์ อัศวโสภณ) ได้เข้ามาช่วยงานในร้าน ได้ริเริ่มนำเครื่องดนตรีสากลจากห้างฝรั่งชื่อร้าน "Eastern Piano" มาขายเสริมในร้าน ด้วยเหตุผลที่ว่าคุณพ่อมีความชื่นชอบในด้านดนตรีและได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ซึ่งเป็นครูสอนดนตรีและบุคคลสำคัญในวงการดนตรีของประเทศไทย ทำให้รู้จักแหล่งเครื่องดนตรีและคุณภาพของเครื่องดนตรีเป็นอย่างดี

ต่อมาในภายหลังเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๔๙๔ คุณพ่อได้เข้ามาดูแลและบริหารกิจการร้านเต็มตัว จึงได้เปลี่ยนจากการรับซื้อและขายของเก่าที่มีแต่เดิม และ ขายเครื่องดนตรีเสริม มาเป็นการขายเครื่องดนตรีสากลทั้งหมด โดยในช่วงเริ่มแรกนั้นเครื่องดนตรีสากลยังไม่เป็นที่นิยมของสังคมในวงกว้าง ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางร้านจึงมาจากการประมูลงานจากทางหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กองดุริยางค์กองทัพเรือเป็นต้น

ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ร้านย่งเส็งได้ผ่านมา ๒ ชั่วรุ่น ได้พัฒนาสินค้าและการบริการเรื่อยมาจนมาถึงยุคปัจจุบันเป็นรุ่นที่ ๓ ซึ่งเป็นรุ่นลูกและบริหารงานโดย คุณชัชวาล อัศวโสภณ ซึ่งต้องการที่จะพัฒนาวงการดนตรีของประเทศไทยให้ดีขึ้น จึงทำให้ห้างดนตรีย่งเส็งพัฒนาตนเองด้วยการเป็นผู้นำเข้าเครื่องดนตรีระดับโลกจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็น ประเทศฝรั่งเศส, เยอรมัน, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, สาธารณรัฐเชค, สเปน, แคนาดา, ญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งประเทศจีนเอง ทางห้างดนตรีย่งเส็งก็คัดเลือกและนำเข้าเครื่องดนตรีราคาประหยัดแต่ให้คุณภาพเสียงที่คุ้มเกินราคามาบริการแก่ลูกค้า

ในปัจจุบันห้างดนตรีย่งเส็งยังคงยึดมั่นหลักการค้าที่ซื่อสัตย์และไม่เอาเปรียบต่อลูกค้า และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการดนตรีของประเทศไทยต่อไป