twitter facebook
บริษัท ซีเอส แอสโซซิเอท เซอร์วิส จำกัด เรามุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการงานก่อสร้างแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐาน และบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีคุณภาพ
เกี่ยวกับเรา
บริษัท ซีเอส แอสโซซิเอท เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553   ดำเนินธุรกิจรับบริการดูแลระบบงานเหมาก่อสร้าง งานวางระบบท่อ ออกแบบก่อสร้างเกี่ยวกับงานบริการวางระบบ รับเหมาด้านระบบไฟฟ้า รวมถึงงานติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทีมงานวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ ความสามารถ และมีความชำนาญเฉพาะด้าน อาทิ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ระดับวิชาชีพ)

บริษัท ซีเอส แอสโซซิเอท เซอร์วิส จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (SOLAR ROOFTOP) ของกรมพัฒาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯมุ่งมั่นให้บริการและสร้างสรรค์ทุกผลงานให้ได้คุณภาพ เป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของลูกค้าเจ้าของงานให้ได้รับความพึงพอใจ งานระบบต่างๆของบริษัทต้องสามารถใช้งานได้ยาวนาน โดยมุ่งเน้นด้านการควบคุมคุณภาพของงานอย่างใกล้ชิด ประกันคุณภาพของงานและระยะเวลาในการดำเนินงานตามกำหนด เพื่อให้ผลงานที่ออกมาตรงตามความต้องการ ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจในบริษัท

อีกทั้งบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพของงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม อันเป็นปัจจัยหลักของการดำเนินงานและการบริการในระดับมืออาชีพ บริษัทฯมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการสร้างสัมพันธไมตรีในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ด้วยการสร้างสรรค์และส่งมอบงานที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ตรงเวลา และได้มาตรฐานสากล
Vision
บริษัท ซีเอส แอสโซซิเอท เซอร์วิส จำกัด มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการงานก่อสร้างแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐาน และบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีคุณภาพ
Mission
 • ดำเนินธุรกิจงานก่อสร้างแบบครบวงจร โดยใช้ความเชี่ยวชาญทุก ๆ ด้านตามมาตรฐานสากล ทั้งในด้านการผลิตผลงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา และมีความปลอดภัยในการทำงาน
 • ให้บริการสร้างสรรค์งานวิศวกรรมด้วยความยืดหยุ่น ตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของลูกค้า
 • สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรมให้เกิดขึ้นในบริษัท
 • สร้างสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้า และแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
 • มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจงานก่อสร้างและก้าวไปเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานก่อสร้างแบบครบวงจร
 • ดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล
 • มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตด้วยความมั่นคงและต่อเนื่อง ทั้งขยายเครือข่ายการดำเนินงานไปสู่ระดับภูมิภาค
Core Value
 • Responsibility รับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนกระทำลงไป รวมถึงการรับผิดชอบต่อแนวทางปรับปรุงแก้ไขและการป้องกันผลร้ายที่จะเกิดขึ้น ติดตามและตรวจสอบผลสำเร็จของงาน
 • Accountability พร้อมรับผิดถึงผลของการกระทำ การดำเนินงานและการรับผลที่จะตามมา ที่เป็นได้ทั้งในทางบวกและและในทางลบ
 • Goal Achievement การมองเห็นความชัดเจนของงาน เป็นความสำเร็จที่วัดได้จากการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ตามกำหนดเวลา และเชื่อว่าความสำเร็จต้องมาจากใจ
 • Commitment ยึดมั่นในพันธะสัญญาทางธุรกิจที่จะทำให้สำเร็จ และจะมุ่งมั่นทำให้สำเร็จ
 • Integrity การทำงานที่โปร่งใส ตรงไปตรงมา มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากคนอื่น
click
more images
Solar Roof Top
งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar roof top)
click
more images
งานวางหมุดและตอกเสาเข็ม
click
more images
งานถมดินและปรับระดับที่ดิน
click
more images
งานอาคารควบคุมและระบบไฟฟ้า
click
more images
งานถมดินหมู่บ้านฉัตรเพชรการ์เด้นท์วิลล์
งานถมดิน เพื่อก่อสร้างโครงการหมู่บ้านฉัตรเพชร การ์เด้นท์วิลล์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
click
more images
งานถมดินสถานีบริการน้ำมัน
งานถมดินเพื่อก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
click
more images
งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(SOLAR FARM)ทั้งหมด 12 แห่ง ให้แก่บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) ได้แก่
• Solar Farm โคราช 1 กำลังการผลิต 6.123 MWp และอาคารเรียนรู้ภายในโครงการ
• Solar Farm โคราช 2 กำลังการผลิต 6.123 MWp
• Solar Farm โคราช 3 (สีดา) กำลังการผลิต 6.123 MWp
• Solar Farm สกลนคร 1 กำลังการผลิต 6.123 MWp
• Solar Farm ขอนแก่น 1(โนนเรือง) กำลังการผลิต 6.123 MWp
• Solar Farm ขอนแก่น 3 (น้ำพอง) กำลังการผลิต 7.46 MWp
• Solar Farm ขอนแก่น 4 (ชุมแพ) กำลังการผลิต 7.46 MWp
• Solar Farm ขอนแก่น 5 (ท่าพระ) กำลังการผลิต 7.46 MWp
• Solar Farm ขอนแก่น 7 (หนองเรือ) กำลังการผลิต 7.46 MWp
• Solar Farm ขอนแก่น 9 (ชุมแพ) กำลังการผลิต 7.46 MWp
• Solar Farm อุดรธานี 1 (บ้านผือ) กำลังการผลิต 7.46 MWp
• Solar Farm เลย 2 กำลังการผลิต 7.46 MWp
ที่อยู่ 80/171 ซอยลาดพร้าว 58/1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทรและแฟกซ์ 02-9337208
มือถือ 088-571-1488 คุณชัชชาย
E-mail: contact@csas-thailand.com

ฝ่าย Solar rooftop ติดต่อ คุณอภินันท์ 088-5711483